[image: traktor.png]

Daglig sågverksservice

Total kvalitetskontroll

Lyft & Krans åtagande skall bidra till en effektiv och störningsfri sågverksproduktion. Förutseende är en självklar grund för vårt kvalitetslöfte. Efter mer än 20 års verksamhet vet vi vilka rutiner som krävs för att hålla igång en maskinpark utan dyrbara driftavbrott.

Vi har byggt upp en mycket tillförlitlig supportorganisation med egna serviceverkstäder. Vi optimerar och anpassar våra fordon till sågverksmiljöns ofta mycket tuffa förhållanden. Dessutom pågår en fortlöpande teknisk utveckling av maskiner och utrustning, både i våra egna verkstäder och tillsammans med våra leverantörer. Det handlar bl.a. om utveckling av fordonsdatorer för mer exakt logistik och ekonomistyrning.

Till kvalitetsprofilen bidrar också att vi har ett mycket gott samarbete med våra underleverantörer, t.ex. när det gäller däck, oljor, bränsle och reparationer.

Hos miljöcertifierade sågverk ingår Lyft & Krans åtagande som en del i kundföretagets certifiering. Vi avtalar med kunden om hur krav och rutiner för miljön skall garanteras och vid regelbundna genomgångar stämmer vi av att vi levt upp till vad som överenskommits.

Lyft & Kran implementerar entreprenörsskap hos medarbetarna. Ansvarskänsla och kvalitetsmedvetande bygger på kunskap, och vi lägger stor vikt vid att fortbilda och utveckla all vår personal. Konkret innebär det exempelvis att vi utbildar maskinförare, servicemedvetande, säkerhet och teknik. Våra medarbetare är helt enkelt experter på timmer- och trävaruhantering!

[image: man.jpg][image: wire.jpg]
[image: utbildning.jpg]

Kontakt

Navigation