[image: traktor.png]

Logistiklösningar

Råvara in...

Det första ledet i Lyft & Krans åtagande är lossning av inkommande råvara. Vi skräddarsyr rutinerna efter kundens önskemål och förutsättningar på plats, och vår stora maskinpark ger utrymme för en mängd flexibla lösningar, allt efter behovsbilden.

Transporter av timmer till och från eventuella mellanlager och till intag i produktionsanläggningen optimeras för att säkra ett jämnt och störningsfritt produktionsflöde. Vi använder moderna timmerhanteringsmaskiner med en lastkapacitet på upp till 25 ton.

...färdiga produkter ut.

De färdiga sågverksprodukterna tas om hand, och även här gäller givetvis att vi optimerar rutiner och hanteringsmetoder med utgångspunkt från kundens önskemål. Mellanlagring och utlastning på bil eller tåg sköts med hjälp av gaffeltruckar som har lyftkapacitet på 12 - 16 ton.

Lyft & Krans avtal bygger normalt på pris per kubikmeter sågad vara. Vi ser det som en service och en kvalitetsgaranti gentemot våra kunder. Det gör det enkelt för kunden att beräkna lönsamheten och effektiviteten i hanteringen.

[image: maskin.jpg][image: finishedprod.jpg]

Biprodukter/övrig service

Navigation