[image: traktor.png]

Metod och åtagande

Ett viktigt steg mot förbättrad lönsamhet. Vår metod är att förädla tjänsten interna transportlösningar för sågverksindustrin genom att tillföra kompetens, effektivitet och kvalitetssäkring. Vi får ofta offertförfrågningar och nya kundkontakter i samband med förestående upprustning och utveckling av sågverkets interna transportsystem och maskinpark. En första åtgärd från vår sida blir då att göra en noggrann behovsanalys där vi tittar på kundföretagets förutsättningar och potential inom logistikområdet.

Vår kvalitetsgaranti: Inga produktionsstopp! Normalt tecknar vi kontrakt på 3 - 5 år. Vårt åtagande innebär att se till att transporterna alltid fungerar optimalt och att våra uppdragsgivare på ett enkelt sätt får full kontroll över kostnaderna för den interna logistiken. Andra kundfördelar är minskad administration, minskade personalkostnader och minskat behov av att binda kapital i fordon.

Resultat- och kvalitetsuppföljning är en viktig del i vårt åtagande. Vi för en kontinuerlig dialog med våra kundföretag på VD-nivå, som bl.a. utmynnar i en årlig utvärdering av samarbetet.

[image: barr.jpg
[image: maskin2.jpg

Logistiklösningar

Navigation