[image: traktor.png]

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla kompletta logistiklösningar inklusive fordon och personal för sågverksindustrins anläggningar. När vi tar över ansvaret för det logistiska flödet kan resurser frigöras inom personal- och ekonomiadministration, service, underhåll m.m. Och det är resurser som i stället kan användas för kvalitetsutveckling, rationaliseringar och offensiva investeringar.

Sedan starten 1982 i Karlskoga har vår verksamhet kontinuerligt expanderat. Idag står vi väl rustade inför nya utmaningar, med mycket kompetenta medarbetare och fordon i en rad olika specialutföranden.

[image: tall.jpg[image: hjul.jpg

Metod/Åtagande

Navigation