[image: traktor.png]

Biprodukter & övrig service

Barkhantering

Många sågverk använder bark som energiråvara. Lyft & Kran tillhandahåller både mobila och stationära barksåll för att barkavfallet skall kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt. Vi hanterar barken genom att samla upp och sålla den i olika fraktioner, och vi ser till att värmepannan kontinuerligt matas med bark av rätt kvalitet.

Den bark som inte kan eldas kommer till användning som jordförbättringsmedel. En mycket liten del blir “skräpbark” som lämnas vidare till avfallshantering.

Städning, snöröjning och sandning inom sågverket ingår vanligen i våra uppdrag.

Daglig sågverksservice

Navigation