[image: traktor.png]

Vi löser sågverkets transportproblem!

Koncentration på kärnverksamheten! Så formuleras ofta det strategiska vägvalet för sågverksindustrin när konkurrensen hårdnar och kraven på effektiv produktion ökar. Ett steg i riktning mot ökad lönsamhet kan vara outsourcing, t.ex. av de interna transporterna.

Här kan ett samarbete med oss på Lyft & Kran bli ett betydelsefullt steg framåt.

Affärsidé

[image: stockar.jpg][image: tallbarr.jpg]

Navigation